ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

เมทิลโดปาคืออะไร? ยาระบุไว้ในกรณีทางพยาธิวิทยาอย่างไร? วิธีการใช้งานและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงตลอดการใช้ยา? มาเรียนรู้และวิเคราะห์ Methyldopa ด้วย SignsSymptomsList ผ่านบทความด้านล่างกันเถอะ!

ชื่อสารออกฤทธิ์: methyldopa

ชื่อของยาชื่อแบรนด์บางชนิดที่มีส่วนผสมออกฤทธิ์คล้ายคลึงกัน: Apo-Methyldopa, Bethyltax, Dopegyt,...

เนื้อหา

1. เมทิลโดปาคืออะไร?

Methyldopa อยู่ในกลุ่มยาลดความดันโลหิตที่ยับยั้ง sympathomimetic ส่วนกลาง (อัมพาต) ยานี้จัดทำขึ้นในรูปของยาเม็ดที่มีความแรง 250 มก.:

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

2. การใช้เมทิลโดปา

Methyldopa ระบุไว้ในบางกรณี:

 • ความดันโลหิตสูง
 • ความดันโลหิตสูง Paroxysmal (ใช้ทางหลอดเลือดดำ) แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้
 • ความดันโลหิตสูงในครรภ์

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

โปรดทราบว่านี่คือยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

3. กรณีที่ไม่ควรใช้เมทิลโดปา

ห้ามใช้ยาในกรณีต่อไปนี้:

 • ผู้ป่วยที่มีความรู้สึกไวต่อส่วนประกอบใด ๆ ของยา
 • โรคตับที่ออกฤทธิ์ เช่น ตับอักเสบเฉียบพลันและโรคตับแข็ง
 • ความผิดปกติของตับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยเมธิลโดปาครั้งก่อน
 • ความผิดปกติเฉียบพลันของการเผาผลาญพอร์ไฟริน
 • ฟีโอโครโมไซโตมา
 • คนที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าที่ใช้สารยับยั้ง MAO
 • โรคโลหิตจาง hemolytic

4. คำแนะนำในการรับประทานเมทิลโดปา

4.1. ปริมาณ

Methyldopa เป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ควรปรับขนาดยาตามอายุและอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ปริมาณของยาจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล คุณควรทราบว่าปริมาณที่แสดงด้านล่างนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่ควรรับประทานโดยพลการ แต่ต้องปฏิบัติตามปริมาณที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ผู้ใหญ่:

 • การเริ่มต้นการรักษา: ปริมาณเริ่มต้นปกติของเมทิลโดปาคือ 250 มก. 2 ถึง 3 ครั้งต่อวัน ในช่วง 48 ชั่วโมงแรก ปริมาณนี้จะถูกปรับตามการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อลดผลยากล่อมประสาท ควรเพิ่มขนาดยาในตอนเย็น
 • การรักษาด้วยการบำรุงรักษา: ขนาดยาปกติของเมทิลโดปาคือ 0.5 - 2 กรัม/วัน แบ่งเป็น 2 - 4 ครั้ง ปริมาณสูงสุดที่แนะนำต่อวันคือ 3 กรัม
 • ยาขับปัสสาวะ thiazide ควรใช้ร่วมกันหากไม่ได้เริ่มการรักษา thiazide หรือหากความดันโลหิตลดลงด้วย methyldopa 2 กรัมต่อวัน

ผู้สูงอายุ:

ขนาดยาเริ่มต้น 125 มก. วันละ 2 ครั้ง อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยา ปริมาณสูงสุด 2 กรัม/วัน ในผู้สูงอายุ อาการเป็นลมหมดสติอาจเกิดขึ้นกับการใช้ อาจเป็นเพราะความไวต่อยาที่เพิ่มขึ้นหรือภาวะหลอดเลือดขั้นสูง สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการกินยาที่ลดลง

เด็ก:

ขนาดเริ่มต้นคือ 10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว/วัน แบ่งเป็น 2-4 ครั้ง ปริมาณสูงสุดคือ 65 มก./กก. หรือ 2 ก./ม. 2 หรือ 3 กรัม/วัน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยที่สุด

4.2. วิธีใช้

ยานี้ใช้รับประทาน คุณสามารถทานยาก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร

5. ผลข้างเคียงของเมทิลโดปา

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่คุณอาจพบเมื่อใช้:

 • ร่างกายโดยรวม: ปวดหัว, เวียนหัว, มีไข้
 • การไหลเวียนโลหิต: ความดันเลือดต่ำในท่า, ความดันเลือดต่ำมีพยาธิสภาพ, อาการบวมน้ำ
 • ระบบประสาทส่วนกลาง: ใจเย็น
 • ต่อมไร้ท่อ: ลดแรงขับทางเพศ
 • ระบบทางเดินอาหาร: ปากแห้ง, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วง
 • ระบบทางเดินหายใจ: คัดจมูก

คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่คุณพบขณะใช้ยา

6. ปฏิกิริยาระหว่างยาเมื่อใช้ Methyldopa

คุณไม่ควรใช้ควบคู่กับ:

 • ยาขับปัสสาวะและยาลดความดันโลหิตอื่นๆ: อาจเพิ่มผลลดความดันโลหิต เพิ่มอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 • การวางยาสลบ: ต้องลดขนาดยาชา; หากความดันโลหิตลดลงในระหว่างการดมยาสลบ สามารถใช้ vasopressors ได้
 • ลิเธียม: เพิ่มความเป็นพิษของลิเธียม
 • สารยับยั้งโมโนเอมีนออกซิเดส (MAO) เนื่องจากทำให้ความดันโลหิตลดลงมากเกินไป
 • แอมเฟตามีน สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ยาซึมเศร้า tricyclic : ลดฤทธิ์ลดความดันโลหิตและเสียการควบคุมความดันโลหิต
 • ดิจอกซิน: เพิ่มผลการชะลออัตราการเต้นของหัวใจ
 • Levodopa: เพิ่มฤทธิ์ลดความดันโลหิตและความเป็นพิษต่อระบบประสาทเพิ่มขึ้น
 • ยาที่มีธาตุเหล็ก: เนื่องจากธาตุเหล็กช่วยลดการดูดซึมของเมทิลโดปา ทำให้ความเข้มข้นของเมธิลโดปาในพลาสมาในพลาสมาลดลงและฤทธิ์ลดความดันโลหิตของเมทิลโดปาลดลง
 • ยาคุมกำเนิด: เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อหลอดเลือดและทำให้ควบคุมความดันโลหิตได้ยาก

7. หมายเหตุเมื่อรับประทาน Methyldopa

หมายเหตุเล็กน้อยเมื่อใช้ยาเช่น:

 • แนะนำให้ตรวจจำนวนเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริตเป็นระยะ และตรวจตับในช่วง 6-12 สัปดาห์แรกของการรักษา หรือเมื่อผู้ป่วยมีไข้แต่ไม่ทราบสาเหตุ
 • Methyldopa อาจทำให้เกิดการทดสอบ Coomb ที่เป็นเท็จ เมื่อทานยาที่ตรวจพบการทดสอบของคูมบ์เป็นบวกหรือสัญญาณของโรคโลหิตจาง จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันภาวะเม็ดเลือดแดงแตก หากได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคโลหิตจางจะต้องหยุดยา

8. วิชาพิเศษเมื่อใช้ Methyldopa

8.1. สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร

Methyldopa สามารถใช้ในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ ยานี้ไม่ก่อให้เกิดการทารกอวัยวะพิการ แต่ในทารกที่เกิดจากมารดาที่ได้รับการรักษาด้วยยาในระหว่างตั้งครรภ์ อาจพบช่วงเวลาของความดันเลือดต่ำได้เป็นครั้งคราว

Methyldopa ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทารกในขนาดที่ใช้ในการรักษาซึ่งปกติโดยมารดาที่ให้นมบุตร ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยานี้กับมารดาที่ให้นมบุตร

ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนรับประทานยา

8.2. คนขับรถหรือผู้ควบคุมเครื่องจักร

เมทิลโดปาอาจทำให้ง่วงได้ ดังนั้นอย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรขณะรับประทาน

9. การจัดการเมื่อให้ยาเกินขนาดของ Methyldopa

ยาเกินขนาดเฉียบพลันอาจทำให้เกิดความดันเลือดต่ำที่มีความผิดปกติของสมองและระบบทางเดินอาหาร (ความใจเย็นมากเกินไป, หัวใจเต้นช้า, ท้องผูก, ท้องอืด, ท้องร่วง, คลื่นไส้, อาเจียน)

เมื่อพบสัญญาณดังกล่าวข้างต้น คุณควรหยุดใช้ยาและรีบไปที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที

10. จะทำอย่างไรเมื่อคุณพลาดการทานเมธิลโดปา

หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องทานมื้อต่อไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปและทานมื้อต่อไปตามเวลาที่กำหนด อย่ากินยาเป็นสองเท่าของปริมาณที่กำหนด

11. วิธีเก็บเมทิลโดปา

เก็บยาในที่เย็นและแห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 30oC ห่างจากแสงโดยตรง

หมายเหตุ: เก็บให้พ้นมือเด็ก และอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

จากบทความนี้ SignsSymptomsList ช่วยให้คุณตอบคำถามว่าเมทิลโดปาคืออะไร การใช้งาน วิธีใช้งาน และสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้งาน การใช้ยาต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษา ระหว่างการใช้ยา หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ โปรดติดต่อแพทย์ทันทีเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด!

เภสัชกรNguyen Hoang Bao Duy


ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาเผา Biafine

ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาเผา Biafine

Biafine ใช้ในการรักษาแผลไหม้ในระดับที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นบาดแผลที่ผิวหนังไม่ติดเชื้อ ครีมเผาผลาญ Biafine ยังรักษารอยแดงรองจากการฉายรังสี

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับยารักษานิ่วในไต Rowatinex?

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับยารักษานิ่วในไต Rowatinex?

Rowatinex ใช้เพื่อป้องกันและรักษานิ่วในไตและนิ่วในทางเดินปัสสาวะ มาเรียนรู้เกี่ยวกับ Rowatinex กับ SignsSymptomsList กันเถอะ!

Dolargan (pethidine): การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

Dolargan (pethidine): การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

บทความโดยเภสัชกร Nguyen Hoang Bao Duy เกี่ยวกับ Dolargan ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรงเกือบทุกรูปแบบ รวมทั้งการใช้แรงงาน

ยาหยอดหู Polydexa: ราคา การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

ยาหยอดหู Polydexa: ราคา การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

ยาหยอดหู Polydexa คืออะไร? ใช้ในกรณีใดบ้าง? สิ่งที่ควรสังเกตเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นขณะรับประทานยา?

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พีวาโลน สเปรย์ฉีดจมูก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พีวาโลน สเปรย์ฉีดจมูก

บทความโดยเภสัชกร Trinh Anh Thoa เกี่ยวกับ Pivalone ใช้ในกรณีของการอักเสบและอาการแพ้ในช่องจมูก มาหาคำตอบกับ SignsSymptomsList!

เมโธคาร์บามอล 500 มก.: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

เมโธคาร์บามอล 500 มก.: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

เมโธคาร์บามอลใช้รักษาอาการกล้ามเนื้อกระตุก/ปวด นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับการบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย กายภาพบำบัด และการรักษาอื่นๆ เมโธคาร์บามอลทำงานโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับโรคหอบหืด Flixotide (fluticasone) และสเปรย์ควบคุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง?

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับโรคหอบหืด Flixotide (fluticasone) และสเปรย์ควบคุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง?

Flixotide (ฟลูติคาโซน) คืออะไร? มันทำงานอย่างไร? สิ่งที่ควรจำไว้ในขณะที่รับประทานยา? มาเรียนรู้เรื่องนี้กับ SignsSymptomsList!

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

Methyldopa อยู่ในกลุ่มยาลดความดันโลหิตที่ยับยั้ง sympathomimetic ส่วนกลาง (อัมพาต) ตัวยามีจำหน่ายในรูปแบบเม็ด...

การรักษาลมพิษเรื้อรังด้วย Telfor

การรักษาลมพิษเรื้อรังด้วย Telfor

Telfor ได้รับการระบุสำหรับการรักษาตามอาการของลมพิษเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่และเด็ก...

ยาสปาสฟอนและสิ่งที่คุณต้องรู้

ยาสปาสฟอนและสิ่งที่คุณต้องรู้

Spasfon คืออะไร? บ่งชี้ในโรคใด? วิธีใช้และสิ่งที่ต้องใส่ใจ? ค้นหากับ DS Nguyen Hoang Bao Duy