ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

เมทิลโดปาคืออะไร? ยาระบุไว้ในกรณีทางพยาธิวิทยาอย่างไร? วิธีการใช้งานและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงตลอดการใช้ยา? มาเรียนรู้และวิเคราะห์ Methyldopa ด้วย SignsSymptomsList ผ่านบทความด้านล่างกันเถอะ!

ชื่อสารออกฤทธิ์: methyldopa

ชื่อของยาชื่อแบรนด์บางชนิดที่มีส่วนผสมออกฤทธิ์คล้ายคลึงกัน: Apo-Methyldopa, Bethyltax, Dopegyt,...

เนื้อหา

1. เมทิลโดปาคืออะไร?

Methyldopa อยู่ในกลุ่มยาลดความดันโลหิตที่ยับยั้ง sympathomimetic ส่วนกลาง (อัมพาต) ยานี้จัดทำขึ้นในรูปของยาเม็ดที่มีความแรง 250 มก.:

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

2. การใช้เมทิลโดปา

Methyldopa ระบุไว้ในบางกรณี:

 • ความดันโลหิตสูง
 • ความดันโลหิตสูง Paroxysmal (ใช้ทางหลอดเลือดดำ) แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้
 • ความดันโลหิตสูงในครรภ์

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

โปรดทราบว่านี่คือยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

3. กรณีที่ไม่ควรใช้เมทิลโดปา

ห้ามใช้ยาในกรณีต่อไปนี้:

 • ผู้ป่วยที่มีความรู้สึกไวต่อส่วนประกอบใด ๆ ของยา
 • โรคตับที่ออกฤทธิ์ เช่น ตับอักเสบเฉียบพลันและโรคตับแข็ง
 • ความผิดปกติของตับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยเมธิลโดปาครั้งก่อน
 • ความผิดปกติเฉียบพลันของการเผาผลาญพอร์ไฟริน
 • ฟีโอโครโมไซโตมา
 • คนที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าที่ใช้สารยับยั้ง MAO
 • โรคโลหิตจาง hemolytic

4. คำแนะนำในการรับประทานเมทิลโดปา

4.1. ปริมาณ

Methyldopa เป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ควรปรับขนาดยาตามอายุและอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ปริมาณของยาจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล คุณควรทราบว่าปริมาณที่แสดงด้านล่างนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่ควรรับประทานโดยพลการ แต่ต้องปฏิบัติตามปริมาณที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ผู้ใหญ่:

 • การเริ่มต้นการรักษา: ปริมาณเริ่มต้นปกติของเมทิลโดปาคือ 250 มก. 2 ถึง 3 ครั้งต่อวัน ในช่วง 48 ชั่วโมงแรก ปริมาณนี้จะถูกปรับตามการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อลดผลยากล่อมประสาท ควรเพิ่มขนาดยาในตอนเย็น
 • การรักษาด้วยการบำรุงรักษา: ขนาดยาปกติของเมทิลโดปาคือ 0.5 - 2 กรัม/วัน แบ่งเป็น 2 - 4 ครั้ง ปริมาณสูงสุดที่แนะนำต่อวันคือ 3 กรัม
 • ยาขับปัสสาวะ thiazide ควรใช้ร่วมกันหากไม่ได้เริ่มการรักษา thiazide หรือหากความดันโลหิตลดลงด้วย methyldopa 2 กรัมต่อวัน

ผู้สูงอายุ:

ขนาดยาเริ่มต้น 125 มก. วันละ 2 ครั้ง อาจค่อยๆ เพิ่มขนาดยา ปริมาณสูงสุด 2 กรัม/วัน ในผู้สูงอายุ อาการเป็นลมหมดสติอาจเกิดขึ้นกับการใช้ อาจเป็นเพราะความไวต่อยาที่เพิ่มขึ้นหรือภาวะหลอดเลือดขั้นสูง สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการกินยาที่ลดลง

เด็ก:

ขนาดเริ่มต้นคือ 10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว/วัน แบ่งเป็น 2-4 ครั้ง ปริมาณสูงสุดคือ 65 มก./กก. หรือ 2 ก./ม. 2 หรือ 3 กรัม/วัน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยที่สุด

4.2. วิธีใช้

ยานี้ใช้รับประทาน คุณสามารถทานยาก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร

5. ผลข้างเคียงของเมทิลโดปา

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่คุณอาจพบเมื่อใช้:

 • ร่างกายโดยรวม: ปวดหัว, เวียนหัว, มีไข้
 • การไหลเวียนโลหิต: ความดันเลือดต่ำในท่า, ความดันเลือดต่ำมีพยาธิสภาพ, อาการบวมน้ำ
 • ระบบประสาทส่วนกลาง: ใจเย็น
 • ต่อมไร้ท่อ: ลดแรงขับทางเพศ
 • ระบบทางเดินอาหาร: ปากแห้ง, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วง
 • ระบบทางเดินหายใจ: คัดจมูก

คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่คุณพบขณะใช้ยา

6. ปฏิกิริยาระหว่างยาเมื่อใช้ Methyldopa

คุณไม่ควรใช้ควบคู่กับ:

 • ยาขับปัสสาวะและยาลดความดันโลหิตอื่นๆ: อาจเพิ่มผลลดความดันโลหิต เพิ่มอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 • การวางยาสลบ: ต้องลดขนาดยาชา; หากความดันโลหิตลดลงในระหว่างการดมยาสลบ สามารถใช้ vasopressors ได้
 • ลิเธียม: เพิ่มความเป็นพิษของลิเธียม
 • สารยับยั้งโมโนเอมีนออกซิเดส (MAO) เนื่องจากทำให้ความดันโลหิตลดลงมากเกินไป
 • แอมเฟตามีน สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ยาซึมเศร้า tricyclic : ลดฤทธิ์ลดความดันโลหิตและเสียการควบคุมความดันโลหิต
 • ดิจอกซิน: เพิ่มผลการชะลออัตราการเต้นของหัวใจ
 • Levodopa: เพิ่มฤทธิ์ลดความดันโลหิตและความเป็นพิษต่อระบบประสาทเพิ่มขึ้น
 • ยาที่มีธาตุเหล็ก: เนื่องจากธาตุเหล็กช่วยลดการดูดซึมของเมทิลโดปา ทำให้ความเข้มข้นของเมธิลโดปาในพลาสมาในพลาสมาลดลงและฤทธิ์ลดความดันโลหิตของเมทิลโดปาลดลง
 • ยาคุมกำเนิด: เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อหลอดเลือดและทำให้ควบคุมความดันโลหิตได้ยาก

7. หมายเหตุเมื่อรับประทาน Methyldopa

หมายเหตุเล็กน้อยเมื่อใช้ยาเช่น:

 • แนะนำให้ตรวจจำนวนเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริตเป็นระยะ และตรวจตับในช่วง 6-12 สัปดาห์แรกของการรักษา หรือเมื่อผู้ป่วยมีไข้แต่ไม่ทราบสาเหตุ
 • Methyldopa อาจทำให้เกิดการทดสอบ Coomb ที่เป็นเท็จ เมื่อทานยาที่ตรวจพบการทดสอบของคูมบ์เป็นบวกหรือสัญญาณของโรคโลหิตจาง จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันภาวะเม็ดเลือดแดงแตก หากได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคโลหิตจางจะต้องหยุดยา

8. วิชาพิเศษเมื่อใช้ Methyldopa

8.1. สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร

Methyldopa สามารถใช้ในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ ยานี้ไม่ก่อให้เกิดการทารกอวัยวะพิการ แต่ในทารกที่เกิดจากมารดาที่ได้รับการรักษาด้วยยาในระหว่างตั้งครรภ์ อาจพบช่วงเวลาของความดันเลือดต่ำได้เป็นครั้งคราว

Methyldopa ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทารกในขนาดที่ใช้ในการรักษาซึ่งปกติโดยมารดาที่ให้นมบุตร ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยานี้กับมารดาที่ให้นมบุตร

ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนรับประทานยา

8.2. คนขับรถหรือผู้ควบคุมเครื่องจักร

เมทิลโดปาอาจทำให้ง่วงได้ ดังนั้นอย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรขณะรับประทาน

9. การจัดการเมื่อให้ยาเกินขนาดของ Methyldopa

ยาเกินขนาดเฉียบพลันอาจทำให้เกิดความดันเลือดต่ำที่มีความผิดปกติของสมองและระบบทางเดินอาหาร (ความใจเย็นมากเกินไป, หัวใจเต้นช้า, ท้องผูก, ท้องอืด, ท้องร่วง, คลื่นไส้, อาเจียน)

เมื่อพบสัญญาณดังกล่าวข้างต้น คุณควรหยุดใช้ยาและรีบไปที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที

10. จะทำอย่างไรเมื่อคุณพลาดการทานเมธิลโดปา

หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องทานมื้อต่อไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไปและทานมื้อต่อไปตามเวลาที่กำหนด อย่ากินยาเป็นสองเท่าของปริมาณที่กำหนด

11. วิธีเก็บเมทิลโดปา

เก็บยาในที่เย็นและแห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 30oC ห่างจากแสงโดยตรง

หมายเหตุ: เก็บให้พ้นมือเด็ก และอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

จากบทความนี้ SignsSymptomsList ช่วยให้คุณตอบคำถามว่าเมทิลโดปาคืออะไร การใช้งาน วิธีใช้งาน และสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้งาน การใช้ยาต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษา ระหว่างการใช้ยา หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ โปรดติดต่อแพทย์ทันทีเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด!

เภสัชกรNguyen Hoang Bao Duy


คุณรู้อะไรเกี่ยวกับโรคหอบหืด Flixotide (fluticasone) และสเปรย์ควบคุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง?

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับโรคหอบหืด Flixotide (fluticasone) และสเปรย์ควบคุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง?

Flixotide (ฟลูติคาโซน) คืออะไร? มันทำงานอย่างไร? สิ่งที่ควรจำไว้ในขณะที่รับประทานยา? มาเรียนรู้เรื่องนี้กับ SignsSymptomsList!

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

ยาลดความดันโลหิต Methyldopa: การใช้ การใช้ และข้อควรระวัง

Methyldopa อยู่ในกลุ่มยาลดความดันโลหิตที่ยับยั้ง sympathomimetic ส่วนกลาง (อัมพาต) ตัวยามีจำหน่ายในรูปแบบเม็ด...

การรักษาลมพิษเรื้อรังด้วย Telfor

การรักษาลมพิษเรื้อรังด้วย Telfor

Telfor ได้รับการระบุสำหรับการรักษาตามอาการของลมพิษเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่และเด็ก...

ยาสปาสฟอนและสิ่งที่คุณต้องรู้

ยาสปาสฟอนและสิ่งที่คุณต้องรู้

Spasfon คืออะไร? บ่งชี้ในโรคใด? วิธีใช้และสิ่งที่ต้องใส่ใจ? ค้นหากับ DS Nguyen Hoang Bao Duy

ยา Lucentis (ranibizumab): สิ่งที่ควรสังเกตเมื่อใช้ฉีดตา?

ยา Lucentis (ranibizumab): สิ่งที่ควรสังเกตเมื่อใช้ฉีดตา?

การฉีดตา Lucentis (ranibizumab) คืออะไร? มาหาคำตอบกับ SignsSymptomsรายการการรักษาที่ใช้ คำแนะนำสำหรับการใช้ และผลข้างเคียงของยา Lucentis

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Atarax (ไฮดรอกซีไซน์ ไฮโดรคลอไรด์)

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Atarax (ไฮดรอกซีไซน์ ไฮโดรคลอไรด์)

Atarax (ไฮดรอกซีไซน์ ไฮโดรคลอไรด์) คืออะไร? ใช้ยาอย่างไรให้ได้ผล? มาวิเคราะห์บทความกับ SignsSymptomsList เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับยา Atarax อย่างลึกซึ้งกันเถอะ!

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับยารักษากระเพาะ Zantac (ranitidine)

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับยารักษากระเพาะ Zantac (ranitidine)

Zantac (รานิทิดีน) คืออะไร? วิธีการใช้ยาเพื่อให้บรรลุผล? มาวิเคราะห์บทความด้วย SignsSymptomsList เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zantac!

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับยา Cavinton (vinpocetine) ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตในสมอง?

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับยา Cavinton (vinpocetine) ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตในสมอง?

Cavinton (vinpocetine) คืออะไร? ยามีประสิทธิภาพแค่ไหน? มาวิเคราะห์บทความกับ SignsSymptomsList เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับยา Cavinton อย่างลึกซึ้งกันเถอะ!

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำเชื่อมเฟอร์ลินในอาหารเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็ก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำเชื่อมเฟอร์ลินในอาหารเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็ก

บทความนี้ได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกร Nguyen Ngoc Cam Tien เกี่ยวกับน้ำเชื่อม Ferlin ซึ่งช่วยป้องกันและรักษาโรคโลหิตจางในเด็ก

ข้อควรระวังในขณะที่ทานยาป้องกันกรดไหลย้อน Pariet (rabeprazole)

ข้อควรระวังในขณะที่ทานยาป้องกันกรดไหลย้อน Pariet (rabeprazole)

Pariet (rabeprazole) คืออะไร? วิธีการใช้ยาเพื่อให้บรรลุผล? โปรดเข้าร่วม SignsSymptomsList สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกของยา Pariet (rabeprazole)!